Zorg en ondersteuning op maat

Gezinscoaching

Verpleging

Persoonlijkeverzorging

Begeleiding

Slaapdiensten

Waakdiensten

Logeeropvang

Huishoudelijke hulp

Welkom op de Website van TiGO

 

Kinderen met een intensieve zorgvraag kunnen 10 tot 15 jaar langer in het gezin opgroeien

Vul alstublieft een bericht in.

Maak nu kans op een maand gratis Coaching, zorg of ondersteuning op maat.

 Vul het formulier in voor 31 maart ! Vermeld duidelijk uw hulpvraag en waarmee wij uw gezin kunnen helpen.

Het gezin die de hulpvraag het duidelijkste heeft geformuleerd zal een maand gratis zorg op maat ontvangen bestaand uit coaching, verzorging of begeleiding!

Schrijf je nu in!!!

Zorgintensief

In zorg intensieve gezinnen groeien een of meerdere kinderen op die door een handicap, stoornis of ziekte veel en langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. Zorgintensief is een verzamelterm waarbij níet de beperking van het kind centraal staat maar de betekenis die dit heeft voor de ouders en brussen

Impact van intensieve zorg

De impact van de zorg voor het zorgintensieve kind in het gezin blijkt groot, Dit blijkt uit onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte voor het zorg intensieve gezin. Een het groot aantal ouders is minder  gaan werken (78%), en zelfs overwerkt is geraakt of in een burn-out terecht te is gekomen (60%). Ook heeft ruim 40% van het aantal ouders door de komst van het zorg intensieve kind relatieproblemen (42%) of opvoedproblemen (44%) gekregen, en geeft ruim de helft van het aantal ouders aan dat andere kinderen in het gezin hierdoor onvoldoende aan bod komen. Deze problematiek veronderstelt ingrijpende gevolgen voor het kind, het gezin, maar ook de bredere maatschappij, en onderstreept het belang van een tijdige en inhoudelijk goede match tussen vraag en aanbod.

 

 

TiGO Thuis

TiGO  thuiszorg is een organisatie die thuis zorg en ondersteuning biedt aan gezinnen met een of meerdere zorgintensieve kinderen . Met een enthousiast en betrokken team zorgen wij voor kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning aan het hele zorgintensieve gezin in heel Nederland. Door middel van Coaching  word de  draagkracht van de gezinnen versterkt,  de draaglast in het gezin wordt verminderden door daarnaast  de nodige  laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat te bieden.

Het resultaat van de gezinsondersteuning is:

  • U kunt zelf de  zorg  voor uw kinderen in het gezin volhouden.
  • De kansen en mogelijkheden van kinderen in het zorg intensieve gezin worden vergroot.
  • Hogere zorgintensiteit wordt voorkomen voor het zorg intensieve kind (en brussen)
  • Hierdoor zijn zowel het zorgintensieve kind als de ouders en brussen in staat om waar mogelijk mee te draaien in de maatschappij.

Het versterken van de eigen kracht  in het gezin vraagt om een vraaggerichte manier van werken, waarbij u als ouders de regie houd. De vraag van het gezin staat centraal. U organiseert zelf de zorg voor uw kinderen en uw gezin. TiGO stelt zijn deskundigheid in dienst van u en uw netwerk. Met gezinsgericht werken is er aandacht voor de praktische en Psychische ondersteuning die nodig is om uw gehele gezin in balans te houden.

AOA_Exibit-4-2-1030x824

 

Dichtbij         Betrokken         Opmaat

Contact 

Gerard Doustraat 47

3781 EJ Voorthuizen

06 23307176

Info@TiGOthuiszorg.nl

Top of page